ANTIJANTEPODDEN
“Når alle tenker likt, er det ingen som tenker.” — Walter Lippmann ≔
 
EPISODERNYHETERGI TILBAKEENGLISH
 

Miriam, Frode og Curious Creators Inc.

Antijantepodden er en podkast laget av Frode, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. Det ansvarlige selskapet bak Antijantepodden er Frode og Miriam sitt selskap med navn Curious Creators Inc.

Mer informasjon

En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam og Frode med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes. Vi intervjuer også utenlandske privatpersoner og fagpersoner som kan belyse de samme fenomenene som vi blir utsatt for i Norge. Dersom du er interessert i dette temaet, kan du kjøpe boken «Du skal lide for fellesskapet» på antijanteboka.com.

Om Miriam

Miriam er utdannet samfunnsviter, lektor og journalist. Hun jobbet først noen år i dagspressen, før hun underviste på Medier- og kommunikasjon på videregående skole. Deretter tok hun en mastergrad i Fredsstudier ved University of Sydney i Australia, og veien gikk videre til seks år i bistandsbransjen. Miriam bodde ett år i Uganda og ett år i Sør-Sudan. Hun stortrivdes i Afrika og skulle gjerne bosatt seg der permanent, men tropesykdommer og antibiotikakurer for disse, gjorde at hun måtte bruke flere år på å bygge seg opp igjen. Hun flyttet til Oslo der hun jobbet som kommunikasjonsrådgiver i bistandsbransjen.

Miriam er opprinnelig fra Vesterålen i Nordland, men har bodd store deler av livet på Østlandet. Hun har også bodd på Vestlandet og Sørlandet i forbindelse med jobb og studier. Hun kjenner derfor mange steder og aspekter ved det norske samfunnet. Årene i utlandet har gitt nyttige utenfra-perspektiver, som har hjulpet henne i gang med dette bokprosjektet. Hun har også med seg en del refleksjoner fra mastergraden i Fredsstudier, der forskningen understreker at det er viktig å snakke åpent og ærlig om underliggende problemer, før de får utviklet seg til store, nesten uløselige konflikter mellom mennesker.

Om Frode

Frode er tegner. I sitt kunstneriske virke er han opptatt av at «det moderne» mennesket burde leve nærmere naturen, og lære seg å respektere det naturlige samspillet vi er en del av. Han er også opptatt av hvordan mennesker tar hverandre til «slaver» gjennom kontrollerende mekanismer. Frodes tegninger er svært detaljerte, og det er derfor spennende å studere detaljer der man vil finne tegning inni tegning, inni tegning. Hans motto er: «ink outside the box». Du kan se Frodes kunst på hjemmesiden curious.art.

Frode er forfatter, og har skrevet boken «Bill Goats and the Forest». Frode er også en prisvinnende filmskaper som har hatt sine kortfilmer presentert på filmfestivaler i Australia, Frankrike, Hellas, Japan, Irland, Italia, Nigeria, Portugal, Russland, Spania og USA. Han har vunnet pris ved kortfilmfestivalen i Grimstad, og blitt valgt ut til å åpne Nord-Amerikas største kortfilmfestival i Palm Springs. I tillegg til kortfilmer, har han jobbet med reklamefilmer. Han tok sin filmutdannelse ved anerkjente Victorian College of the Arts ved University of Melbourne i Australia. Frode begynte deretter på Regilinjen ved Den norske filmskole på Lillehammer. Han avbrøt underveis, fordi han opplevde at undervisningen var dårlig strukturert, det var mindre kunstnerisk frihet enn i utlandet, og skolen nektet ham å reise på filmfestival for å presentere hans eksisterende filmer. Etter å ha møtt de «trange rammene» i norsk filmbransje, mistet han inspirasjonen og sluttet å jobbe med film. Frode har også mer enn 20 års erfaring fra IT-yrket. Han har en Master of Computer Science and Engineering fra University of New South Wales i Sydney.