ANTIJANTEPODDEN
“Når alle tenker likt, er det ingen som tenker.” — Walter Lippmann ≔
 
EPISODERNYHETERGI TILBAKEENGLISH
 
AJP 107 | Einar Flydal
 
 
— Fagmiljøet bygger på gammel forskning og har skylapper
 
 


Einar Flydal har jobbet med telekommunikasjon og data gjennom et langt yrkesaktivt liv, blant annet som universitetslektor i Telematikk ved NTNU. I 2010 begynte han å grave i forskning om stråling, etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) kom med en rapport som avkreftet at stråling fra mobiltelefonbruk kunne gi kreft i hjernen. Bare et halvt år senere offentliggjorde de grunnlagsmaterialet, som viste det helt motsatte. Dette trigget Flydals interesse, og siden har han forsøkt å komme til bunns i hva forskningen sier om stråling. Han er blant annet sterkt kritisk til målemetodene som brukes for å fastsette grenseverdier for akseptabel strålingspåvirkning. Han mener at det utelukkende viser om strålingen gir varmeskader, men ikke sier noe om andre skader. Han mener at et forsiktig anslag viser at 5 % av befolkningen er el-overfølsom, og synes det er feil å ofre deres helse i «effektiviseringens navn». Han ser også at stråling skader det biologiske mangfoldet, og er bekymret for blant annet sterk reduksjon av innsekter.

Einar Flydal
  • Retningslinjene fra EUROPAEM
  • AMS: Menneskerettsdomstolen sviktet: Klagen avslått

Faktasjekker” av Flydal
  • Nei, fugledøden skyldes ikke 4G, 3G, 2G og radarer
  • Er 5G farlig?
Fakta” om Einar Flydal på Wikipedia

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet
International Commission on Non-Ionizing Radiation
EMF Consult
Foreningen for El-Overfølsomme

Last ned episoden

Innspilt: 2023-09-11
Publisert: 2023-09-22Støtte Antijantepodden?
Liker du arbeidet vi gjør, og vil bidra til at vi lager flere episoder?
Finn ut hvordan du kan gi noe tilbake ved å gå til antijantepodden.com!


Meld deg på vårt nyhetsbrev


 
 
2023.09.22