ANTIJANTEPODDEN
“Når alle tenker likt, er det ingen som tenker.” — Walter Lippmann ≔
 
EPISODERNYHETERGI TILBAKEENGLISH
 
AJP 111 | Morten Walløe Tvedt
 
 
— Alvorlige WHO-endringer bak lukkede dører
 
 


Morten Walløe Tvedt er professor i rettsvitenskap ved Høyskolen Innlandet. Han har fulgt med på mange internasjonale lovprosesser, men har aldri sett den graden av hemmelighold som Verdens Helseorganisasjon (WHO) har i de endringene de jobber med nå. Over 300 forslag til endringer av International Health Regulations (IHR) ligger på bordet - hvorav flere av dem vil få dramatiske konsekvenser for både individer og statssuverenitet dersom de blir vedtatt. Planen er at medlemslandene i WHO skal være ferdig med utkastet til ny IHR i januar, og at det skal vedtas i mai. Etter det har medlemslandene 10 måneder på å komme seg ut av avtalen, dersom de ikke ønsker å tilslutte seg. Tvedt håper at Norges befolkning blir bedre informert underveis, og at vi får en reell mulighet til å ta stilling til endringene som gjøres.

Professor Morten Walløe Tvedt:
  • Høgskolen i Innlandet
  • Facebook

Kronikker:
  • Verdens fremtidige helselover forhandles i lukkede rom
  • Er det noe Ingvild Kjerkol og WHO er redde for at vi skal få vite?
  • Faktasjekk”

NRK Debatten 19. oktober:
  • Skal WHO bestemme mer over nordmenns helse?
  • Forhandlingar om pandemi-makt skapar bekymring

WHO:
  • World Health Assembly (søk)
  • to spor:
    ◦ pandemitraktat / pandemic accord / pandemic threaty (ny traktat) (søk)
    ◦ international health regulation - bindene dokument - 2005 versjonen er siste versjon (søk)

Diverse:
  • Fritt vaksinevalg - foredrag med Morten Walløe Tvedt
  • Public health emergency of international concern (søk)
    ◦ Monkeypox 2022
  • hyttekarantenesaken Høyesterett (søk)
  • rett24.no: Christoffer Eriksen

Last ned episoden

Innspilt: 2023-10-17
Publisert: 2023-10-26Støtte Antijantepodden?
Liker du arbeidet vi gjør, og vil bidra til at vi lager flere episoder?
Finn ut hvordan du kan gi noe tilbake ved å gå til antijantepodden.com!


Meld deg på vårt nyhetsbrev


 
 
2023.10.26