ANTIJANTEPODDEN
“Når alle tenker likt, er det ingen som tenker.” — Walter Lippmann ≔
 
EPISODERNYHETERGI TILBAKEENGLISH
 
AJP 121 | Morten Walløe Tvedt
 
 
— Departementet holder tilbake viktig informasjon
 
 


Professor i rettsvitenskap, Morten Walløe Tvedt, har belyst flere sider av § 4-3a i Smittevernloven som er til behandling på Stortinget i disse dager. Loven gir regjeringen fullmakt til å innføre smitteverntiltak som karantene, isolasjon og begrensinger i bevegelsesfriheten, uten at Stortinget involveres. Han mener det er påfallende at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har informert Stortinget om at lovendringen passer som hånd i hanske med endringer som gjøres i Verdens helseorganisasjons International Health Regulations (IHR) i disse dager. Ifølge Grunnloven § 26 annet ledd skal Stortinget ta stilling til om man skal slutte seg til internasjonale avtaler, dersom de krever en lovendring. Jussprofessoren frykter at dersom man innfører den foreslåtte endringen i Smittevernloven nå, kan det medføre at man ikke trenger å legge frem den nye IHR for Stortinget – fordi den ikke lenger medfører at loven må endres. Han mener det er en svært alvorlig situasjon fordi IHR innebærer en betydelig suverenitetsoverføring til WHO. Walløe Tvedt håper å nå ut til de som skal ta avgjørelsen med et forslag om å i alle fall foreslå to endringer i loven: 1: Makten gis til «Kongen i Statsråd» som er hele regjeringen, istedenfor «Kongen» som i praksis betyr at makten overføres til helsemyndighetene. 2: Stortinget må involveres.


Professor Morten Walløe Tvedt:
Høgskolen i Innlandet
Facebook

Kronikk av professorene Hans Petter Graver og Morten Walløe Tvedt:
Varsko for demokratiet. Vedtas endring i smittevernloven, gir Stortinget seg selv flere røde kort.

Relaterte nyhetsartikler m.m.:
nrk.no: Maktoverføring til «Kongen» skaper bråk
nrk.no: Flertall for å stramme inn smittevernloven i kveld – kritikken hagler
advokatbladet.no: Flertall for å gi regjeringen fullmakt til å innføre smitteverntiltak utenom Stortinget
  • stortinget.no: Votering fordelt på parti
    ◦ Arkivert side
  • stortinget.no: Votering fordelt på representant
    ◦ Arkivert side

NRK Debatten 19. oktober:
Skal WHO bestemme mer over nordmenns helse?
Forhandlingar om pandemi-makt skapar bekymring

Relatert AJP-episode:
AJP 111 | Morten Walløe Tvedt — Alvorlige WHO-endringer bak lukkede dører

Last ned episoden

Innspilt: 2023-12-30
Publisert: 2023-12-30Støtte Antijantepodden?
Liker du arbeidet vi gjør, og vil bidra til at vi lager flere episoder?
Finn ut hvordan du kan gi noe tilbake ved å gå til antijantepodden.com!


Meld deg på vårt nyhetsbrev


 
 
2023.12.30